Lemononderzoek: Hoe staan we ervoor in Tilburg-Noord

Het antwoord op die vraag wordt mede door u gegeven. Om de twee jaar wordt namelijk in opdracht van de gemeente en de woningcorporaties een onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in onze stad. Het gaat om het zogenaamde Lemon-onderzoek waarbij door middel van vragenlijsten (op verschillende thema’s) een beeld wordt verkregen van de leefbaarheid in de wijk. Ook in Tilburg-Noord heeft dat onderzoek plaatsgevonden. Helaas zijn er in sommige buurten zoals Stokhasselt-Noord te weinig lijsten ingevuld. Daarom zijn de resultaten hier minder betrouwbaar. Binnen het onderzoek werd aan de bewoners gevraagd om een cijfer van 1 tot 10 te geven. Dat cijfer wordt vervolgens vergeleken met het gemiddelde van de stad. En dat gemiddelde is 7,4. Daarnaast zijn de cijfers van de verschillende buurten ook onderling met elkaar vergeleken. En dan zien we dat ook Stokhasselt-West, Stokhasselt-Oost en Heikant-Noord achterblijven bij het stadsgemiddelde. In deze buurten wordt vooral zwak gescoord op de thema’s woonomgeving en contacten met buren. Natuurlijk zijn er ook positieve reacties, bijvoorbeeld uit De Lijnse Hoek, Stokhasselt-Zuid en Heikant-West, zij het ook dat in een deel van deze laatste buurt negatief gedacht wordt over de woonomgeving. Het onderzoek levert al met al indicaties voor de gemeente en organisaties om te kijken waar extra inzet gewenst is.De uitkomsten van het Lemon-onderzoek zijn voor de gemeente aanleiding geweest om breder te kijken. Er is ook gekeken naar eigen gegevens; cijters van de gemeente en gesprekken met mensen. De resultaten hiervan zijn weergegeven in een wijktoets die 6 maart is verschenen. Er is een uitspraak gedaan over de sociaal-economische situatie, de fysieke situatie en de veiligheid in een buurt.

Het laagste cijfer krijgt de VERVUILING. Dit is een onderwerp dat we ook samen aan kunnen pakken. Er zijn  vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken om te ruimen, maar er zijn ook nog te veel wijkbewoners die blijven vervuilen. Durf elkaar daar op aan te spreken. Verder hebben we met heel veel interesse gekeken naar de onderwerpen die van doen hebben met de sociaal-economische situaties (armoede, werkgelegenheid, scholing en gezondheid). Dan komen dezelfde buurten in beeld. Heikant Noordwest scoort op alle terreinen onder het gemiddelde. Verder vragen alle buurten, met uitzondering van Stokhasselt-Zuid en Quirijnstok, onze aandacht met betrekking tot armoede en de andere genoemde zaken die de sociaal-economische situatie mede bepalen.

Legenda: hoe donkerder het gebied, hoe beter de score

Al deze factoren slaan terug op de veiligheid. Zij zijn een voedingsbodem voor ondermijning en crimineel gedrag. Er is al jaren aan dit probleem gewerkt, maar resultaten zijn nog steeds onderwerp van grote zorgen. Door de komst van de eerdere economische crisis en de vluchtelingentoeloop blijven de problemen zich verdiepen. De gemeente zoekt naar de beste weg via de PACT-aanpak. De wijkraden pleiten voor inzet op de jeugd (uitbreiding aantal mederwerekers van R-Newt ), voor werkgelegenheids-en scholingsmaatregelen, voor begeleiding van gezinnen. Kortom, lees ons manifest.

Kijk op de gemeentepagina www.lemontilburg.nl/lemon2019/ voor meer gespecificeerde informatie.