Jongeren en Corona

Jongerennetwerk Samen met de Jeugd heeft onderzoek gedaan naar hoe jongeren deze coronaperiode beleven en welke positieve en negatieve ervaringen zij hebben opgedaan. 140 jongeren vulden een vragenlijst in. Daarvan waren er 54 jonger dan 18 jaar en 86 waren 18 jaar of ouder. De jongste groep woont nog thuis en van de oudere groep woont een deel bij huisgenoten, partner, zelfstandig of nog in de gezinssituatie. We noemen hieronder de positieve versus de negatieve ervaringen, verdeeld in de beide groepen (jonger dan 18 jaar en 18 jaar en ouder).

Positief, jonger dan 18 jaar

 1. Wereld: er is minder CO2-uitstoot en mensen gaan wandelen en zijn veel hygiënischer
 2. Rust: minder verplichtingen en minder gezeur van mensen
 3. Verbinding: de band met gezinsleden en vrienden is beter, meer tijd voor gesprekken
 4. Tijd: meer tijd voor dingen waar ik eerst niet aan toekwam, meer tijd voor mezelf.

Positief, 18 jaar en ouder

 1. Rust: eindelijk rust kunnen pakken, meer tijd voor mezelf en minder FOMO (Fear Of Missing Out)
 2. Dankbaarheid: voor alle mensen in de zorg. Het viel me op dat mensen in beroepen waar afgelopen jaren op is bezuinigd, dat juist de mensen zijn die nu keihard doorwerken
 3. Verbinding: mensen raken verbonden met deze tijd, letten op elkaar en zorgen goed voor elkaar
 4. Werken aan jezelf: ik ben me bewuster van een gezonde levensstijl, zorg goed voor mezelf en leer mezelf beter kennen door veel alleen te zijn.

Negatief, jonger dan 18 jaar

 1. Angst en onzekerheid: wat gaat er gebeuren?
 2. Quarantaine: dadelijk krijg je een boete
 3. Eenzaamheid en verdriet: ik mag mijn vrienden/familie niet zien en mijn zomer is verpest
 4. Verveling: ik begin me toch wel te vervelen, ik heb teveel tijd over
 5. School: het wordt steeds vermoeiender om online lessen te volgen. Ik wil gewoon naar school.

Negatief, 18 jaar en ouder

 1. Zorgen over kwetsbaren/ouderen: ik wil niet dat het zo is, maar veel mensen overlijden, veel mensen zijn eenzaam en ik kan niet genoeg zorgen voor mijn dierbaren
 2. Onzekerheid en angst: hoe lang gaat deze periode nog duren? En wat is de invloed op mijn studie? Je wordt constant met corona geconfronteerd. Ik word gek van alle cijfers, feiten, fabels en de overload van de media
 3. Eenzaamheid en verveling: vrijwel alle sociale contacten vallen weg. Ik weet niet of anderen nog wel contact willen of durven hebben met mij. Ik weet echt niet hoe ik mijn tijd moet invullen of indelen. Ik kan niet naar stage, niet naar school, ik kan niets
 4. Boosheid en spanningen: door het virus is al onze vrijheid weg, wat logisch is, maar het maakt me wel boos. Thuis lopen de spanningen af en toe hoog op
 5. Werkloosheid: sinds corona heb ik geen werkzaamheden meer en is de arbeidsmarkt heel slecht. De komende maanden verwacht ik werkloos te zijn
 6. Stress en druk: leraren onderschatten onze situatie. Ze denken, o, de leerlingen hebben niks te doen, waardoor alle leraren ons meer huiswerk opgeven dan normaal, waardoor wij het extreem druk hebben.

Voor jongeren die vastlopen zijn er verschillende organisaties

 • Jongerenpunt Midden-Brabant, Burgemeester Brokxlaan 1, te bereiken via app op 06-21341041. Er is een contactformulier beschikbaar op de website jongerenpuntmiddenbrabant.nl dat gemaild kan worden (adres is te vinden op de website).
 • Jongerenwerk R-Newt: 013-5430140
 • GGD: 0900-4636443
 • IMW: 013-5478910
 • GGZ: 088-0161616