Informatiemarkt Heikant-Vlashof

De informatieavond in het Ronde Tafelhuis voor Heikant/Vlashof had een andere opzet dan de overige bijeenkomsten. Hier was het de bedoeling dat de bezoekers zich vooraf via e-mail zouden opgeven. Er was namelijk een actieve rol weggelegd voor de deelnemers/bezoekers. Zij werden na een centrale inleiding verdeeld over werktafels waarbij elke groep zich boog over een specifiek onderwerp. De onderwerpen waren ook hier bepaald door eerder gehouden interviews met wijkbewoners: wijkwerkgeverschap, veiligheid in en om het huis, verkeersveiligheid en het voorstel voor een grote multifunctionele ruimte.