Infopunt: “SCHATKAMER” in Tilburg-Noord

In een aantal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van verschillende organisaties waaronder de wijkraden, is het idee ontstaan om in Tilburg-Noord een werkgroep op te richten die in kaart gaat brengen welke organisaties op allerlei terreinen er nu zijn in Tilburg-Noord, en vooral ook welke verbanden er zijn tussen die organisaties. Een werkgroep dus die dit  – óók met de gemeente – inzichtelijk maakt. Het doel is om burgers de weg te (helpen) laten vinden als ze informatie en hulp nodig hebben. De werkgroep met de spannende werknaam “Schatkamer in Tilburg-Noord” is van start gegaan.

Naam werkgroep
Toen de eerste woorden op papier werden gezet schreef een lid van de werkgroep: “We willen een plaats in Tilburg-Noord waarin de SCHATTEN van initiatieven, SCHATTEN van mensen en SCHATTEN aan informatie terug te vinden zijn op één plek. En die plek wordt: de bibliotheek op het Wagnerplein. Hiermee is de aanduiding van de werkgroep als SCHATKAMER verklaard. We gebruiken de term voorlopig als werktitel.

Doel werkgroep
Maar de werkgroep heeft geen eenvoudige opdracht met al die organisaties en onderlinge verbindingen. Uit discussies en contacten blijkt dat veel mensen niet weten wat er reeds in de wijk gebeurt en waar plaats is voor initiatieven. Soms ook blijken er doublures in activiteiten te zijn en weten we niet goed de juiste contacten te leggen. Soms ook zoeken we hulp zonder de juiste bronnen aan te boren. MENSEN, er zijn (na corona) zoveel mogelijkheden om te sporten, om samen te eten, om elkaar te ontmoeten, om te zingen of te dansen, om een hobby uit te oefenen, om hulp te krijgen. Dat willen we in kaart brengen en voor u toegankelijk maken. Als we het in beeld hebben, richten we een informatiepunt in. Via dat punt kunt u dan ook snel in contact komen met de gemeente om steun of medewerking te vragen. U hoeft dan niet te wachten maar wordt snel doorverbonden. Laat onze wijk het voorbeeld worden voor de stad. U kunt al een beetje ruiken aan het effect als u op internet T HELPT intypt. U krijgt dan een overzicht van wat er is. Maar dat is pas het begin. De wisselwerking moet nog georganiseerd worden.

Wat kunt u doen?
Om onze doelstellingen te bereiken hebben we ook onze wijkbewoners nodig. Bent u actief met een organisatie, werkgroep, clubje? En staat deze nog niet op de site van T HELPT ? Meld deze dan aan. Help mee om Tilburg-Noord op de kaart te zetten. We houden u op de hoogte van onze werkzaamheden en de realisatie van het infopunt in de bibliotheek op het Wagnerplein.

Foto: Carin van Voorst