Huisvesting arbeidsmigranten Bundersestraat

De wijkraden in Tilburg-Noord (Stichting Noordraad Heikant-Quirijnstok en Stichting Wijkraad Stokhasselt) hebben in juni een gezamenlijk zienswijze ingediend bij de gemeente op de plannen om een wooncomplex voor arbeidsmigranten te bouwen aan de Bundersestraat. Het gaat om een grote accommodatie voor ruim 400 arbeidsmigranten. De wijkraden wijzen in de Zienswijze op de huidige bestemmingsplannen (die hiermee in strijd zijn) en gaat in op diverse voorwaarden waaraan de gemeente moet voldoen en waar geen of veel te weinig aandacht voor is.

Maar de wijkraden zijn niet de enige die een zienswijze hebben ingediend; ook bewoners van het gebied hebben dat gedaan. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen