Selecteer een pagina

Hoogspanningsleidingen tussen Tilburg-Noord en Best

TenneT, landelijk netbeheerder van het hoogspanningsnet, gaat het traject tussen Tilburg-Noord en Best aanpassen. De vraag naar elektriciteit wordt steeds groter en daarnaast wordt steeds meer zonne- en windenergie opgewekt en die elektriciteit vraagt om transport via het netwerk. En dat netwerk heeft – zoals in veel regio’s in Nederland – bijna de maximale capaciteit bereikt. Daarom gaat TenneT het hoogspanningsnet in Brabant aanpassen en uitbreiden. Het bovengrondse 150 kV-traject tussen Tilburg-Noord en Best wordt vervangen door een nieuw, ondergronds tracé. Daarmee wordt de transportcapaciteit vergroot en wordt ook de verouderde verbinding vervangen. En dat voorkomt ook groot onderhoud aan de oude masten. In totaal gaan 110 masten verdwijnen tussen Tilburg-Noord en Best.

 

TenneT gaat snel aan de slag met de werkzaamheden. Samen met de vijf gemeenten (Tilburg, Oisterwijk, Oirschot, Boxtel en Best) is een planning gemaakt. De werkzaamheden beginnen deze maand in Oisterwijk met het leggen van de ondergrondse bekabeling. Naar verwachting wordt de nieuwe verbinding in het voorjaar van 2023 in gebruik genomen. Daarna wordt tussen 2023 en 2024 de bovengrondse verbinding tussen Tilburg-Noord en Best verwijderd.

Inmiddels is bekend dat er ook plannen zijn om het oostelijk traject in Brabant te vernieuwen. Het gaat om de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV oost die loopt van Rilland (zuidwestelijk van Bergen op Zoom) naar Tilburg. Informatie hierover is te vinden op www.rvo.nl/zuid-west-380kv-oost .