GGD-onderzoek jongeren

De GGD in de regio Hart van Brabant heeft onderzoek gedaan -zoals de GGD dat elke vier jaar doet – naar de gezondheid van jongeren. Via een vragenlijst worden jongeren tussen 12 en 18 jaar gemonitord. De resultaten zijn verwerkt en per stad, wijk of dorp weergegeven. Zo ook voor Tilburg-Noord maar zonder uitsplitsing naar de wijken in Noord. De response van geheel Tilburg was 32 %. In Tilburg-Noord heeft 26% van de jongeren de vragenlijst ingevuld. Wat betreft opleiding valt op dat meer jongeren in Noord vmbo/praktijkonderwijs volgen of hebben gevolgd. Stedelijk is het percentage 25%, in noord is dat 43%.

De resultaten van Tilburg-Noord zijn vergeleken met het gemiddelde van Tilburg. We noemen hieronder op hoofdlijnen de uitkomsten van Tilburg-Noord.

  • Slechter is gescoord op overgewicht, voeding, eenzaamheid, hoe de buurt wordt ervaren en vrijetijdsbesteding (risico op problematisch gebruik van social media en gamen).
  • Goed is gescoord op middelengebruik (ouders verbieden veel vaker alcohol).
  • Gemiddeld is gescoord op psychische gezondheid, psychsociale problemen en schoolverzuim.

Zorgelijk is dat jongeren in Noord vaker mantelzorg geven, minder vaak lid zijn van een sportclub, in de buurt vooral pleintjes en hangplekken missen, dat minder kinderen ontbijten, veel jongeren in een gezin wonen dat moeite heeft met rondkomen en jongeren meer gehoorschade hebben door koptelefoon/oortjes.

Naast de zorgelijke resultaten staan verrassend positieve uitkomsten: weinig alcoholgebruik, weinig roken, weinig drugsgebruik. Jongeren in Noord voldoen net zo goed als andere jongeren in de stad aan de beweegnorm, 92% van de jongeren is weerbaar en de jongeren in Noord eten minder tussendoortjes.

Het onderzoek krijgt een vervolg door vergelijking met voorgaande onderzoeken en waar nodig wordt beleid aangepast.