Selecteer een pagina

Boosterprik en vaccinatie tegen corona

Boostervaccinaties
GGD-en zijn bezig om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen hun boostervaccin te geven tegen corona.  Een boostervaccinatie is een extra vaccinatie ná de eerdere basisvaccinatie(s). Het versterkt de bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus. Iedereen die dat wil, kan een boostervaccinatie krijgen vanaf 3 maanden ná de tweede vaccinatie.

Boosterprik zonder afspraak in de Koepelhal
In de Koepelhal in Tilburg (NS-Plein) kunt u zonder afspraak een boosterprik halen van maandag 24 januari t/m vrijdag 28 januari van 10:00 tot 16:00 uur. Parkeren kan in de Tivoli parkeergarage.
Daarna sluit de Koepelhal en kunnen inwoners op afspraak terecht in het Tilburgse Willem II stadion voor zowel de boosterprik als de 1e en 2e prik. Kijk voor informatie www.ggdhvb.nl/prikkenzonderafspraak

Wijkcentra Tilburg: wel vaccinaties geen boosterprikken
Het boostervaccin wordt vooralsnog niet gegeven bij de drie GGD vaccinatielocaties in wijkcentra in Tilburg. Bij de wijkcentra worden nog wel – tijdelijk op afspraak – eerste en tweede prikken tegen corona gegeven. Bij de wijkcentra wordt NIET elke dag gevaccineerd. Op www.ggdhvb.nl/prikkenzonderafspraak staat waar en wanneer je bij welk wijkcentrum terecht kunt voor je eerste of twee coronaprik.

Waar kunnen mensen hulp krijgen bij het maken van een afspraak?
Mensen die moeite hebben zelf online een afspraak te maken, kunnen hierbij geholpen worden door medewerkers van de bibliotheek en bij het stadhuis aan het Stadhuisplein 130 in Tilburg. Op www.uitlegprikafspraak.nl staat een film waarin het maken van een vaccinatieafspraak wordt uitgelegd.

Informatie over boostervaccinatie in eenvoudig Nederlands en andere talen
Voor mensen die eenvoudig Nederlands of een andere taal beter begrijpen, zijn de volgende  communicatiemiddelen beschikbaar over de boostervaccinatie. De materialen zijn te vinden door te klikken op de link.

  1. Praatplaat Extra prik tegen het coronavirus (eenvoudige uitleg) in Nederlands;
  2. Folders boostervaccin en voorbeeld uitnodigingsbrief in Engels, Arabisch en Turks;
  3. Folders boostervaccin in eenvoudige taal en met afbeeldingen in Engels, Arabisch, Turks en Pools;
  4. Informatie over het maken van een afspraak voor de boostervaccinatie in het Engels;