Bezoek Grapperhaus Tilburg-Noord

De minister van Justitie en Veiligheid mr. F. Grapperhaus bracht donderdag 2 juli samen met de burgemeester van Tilburg, Th. Weterings een bezoek aan Tilburg-Noord om te praten met de wijkraad, jongerenwerkers en bewoners over Noord. Onderwerp was de wijze waarop culturele organisaties, ROC, politie, jongerenwerk, de woningbouwcoöperaties en de gemeente samenwerken in de zogenaamde PACT-aanpak en de resultaten die zij daarin boeken.

Met die aanpak wordt beoogd jongeren meer perspectief te bieden en ondermijning tegen te gaan. De PACT-aanpak sluit ook aan op de brandbrief die de burgemeesters van vijftien gemeenten schreven aan het kabinet om meer te investeren in wijken, zoals Tilburg-Noord. De minister was enthousiast over de activiteiten en het enthousiasme dat Tilburg-Noord uitstraalt, maar ook onder de indruk van de problematiek die hier heerst. Het bezoek duurde maar liefst 2 uren. Om met de woorden van burgemeester Weterings te besluiten, met een beetje geld vanuit den Haag, kan er in Tilburg-Noord veel positief resultaat worden geboekt.