Ambassadrices: Zorg voor de toekomst van onze kinderen

Wie zich verdiept in de kansen van de vele kinderen in Noord, weet dat die voor een aantal van hen op voorhand minder zijn. Daarom maken scholen zich druk over de voor- en vroegschoolse opvoeding. Maar dat kunnen ze niet alleen. Daarom wordt hier bijvoorbeeld in de ouderkamers over gesproken en maakt ook de wijkraad zich zorgen over de toekomst van onze kinderen, die vaak hun schoolcarrière moeten beginnen met een achterstand. In een gesprek met de coördinator van de ouderkamer in de Dirigent, ANNIE MEENS, hebben we daarom een strategie afgesproken die moet helpen.

Veel ouders kennen het belang niet, of weten de weg niet. We hebben nu een tiental ouders gevonden die 8 verschillende talen spreken en zelf positieve ervaringen hebben met kinderopvang. Die bereid zijn naar ouders te gaan met kleine kinderen om hen te vertellen hoe leuk en leerzaam het is en waar en hoe ze de kinderopvang kunnen vinden.

De behulpzame dames, die we ambassadrices noemen, waren ook bereid zich door een scholing voor te bereiden. In een drietal bijeenkomsten hebben we samen gesproken over:

A. Het belang van vroege opvang
Kinderen leren de Nederlandse taal, ook als thuis nog een andere taal wordt gesproken. Kinderen leren om te gaan met andere kinderen; leren spelen, krijgen structuur aangeboden. Daarmee ontwikkelen ze ook hun hersenen en leervermogen.

B. De regelingen rond kinderopvang
Voor de kosten, financiële steun van de overheid e.a. hebben we ook hulp gekregen van de GGD en instituten voor kinderopvang.

C. Hoe voer je zo’n gesprek?
We hebben met veel plezier geoefend. Na afloop hebben we een certificaat uitgereikt onder toeziend oog van een vertegenwoordiger van de wethouder. De dames hebben nu enige ervaring. Het moeilijkste punt is het financiële aspect. Daarover moeten we nog met de gemeente in gesprek. Een keer in de zes weken wisselen we onze ervaringen uit. We zijn blij met elk succes, helpen als ouders wel willen, maar problemen hebben met de administratieve rompslomp.