Manifestatie afgelast

Op 4, 8 en 13 oktober hebben wij de wijkbewoners via een flyer en de wijkkrant van september uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen in Tilburg Noord en de toekomst van Tilburg-Noord. Op 28 september heeft het Kabinet echter wederom een aantal maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Een van de maatregelen was dat bijeenkomsten van meer dan 30 personen binnenshuis geen doorgang kunnen vinden. We – de organisatoren van de Manifestatie – hebben hiervan kennisgenomen en geconstateerd dat hierdoor de geplande Manifestatiebijeenkomsten van 4, 8 en 13 oktober geen doorgang kunnen vinden. Diegenen die zich al hadden opgegeven voor een van de bijeenkomsten, hebben we hiervan per e-mail in kennis gesteld.

De motieven om de bijeenkomsten geen doorgang te laten vinden waren voor ons:

  1. Met de Manifestatie die wij eerder op 19 april jl. op het Wagnerplein hadden gepland, hadden we als organisatie het doel om een zo groot mogelijk aantal bewoners te informeren over de ontwikkelingen in Tilburg-Noord. Toen die niet door kon gaan, hebben we onze pijlen gericht op een drietal bijeenkomsten voor ongeveer 225 personen. Ons doel bleef hetzelfde: bewoners face to face informeren over de ontwikkelingen in Noord. Deze doelstelling zou slechts zeer beperkt behaald worden doordat we met de nieuwe maatregelen ons moesten beperken tot 3 x 30 personen inclusief de medewerkers die bij de organisatie betrokken zijn. Het bereik is dan nog geen 0,5% van de totale populatie van Tilburg-Noord. Dan is het effect eigenlijk te verwaarlozen.
  2. We hebben ons daarnaast afgevraagd, of gelet op de ontwikkelingen rondom het virus, wij als organisator het risico willen nemen om deelnemers aan de informatiebijeenkomsten de kans te laten lopen om besmet te worden door het Corona-virus. Ons antwoord daarop is duidelijk neen.

De vraag die we ons vervolgens stelden is, wanneer we denken een derde poging te wagen. Daar durven we thans echter geen voorspelling meer over te doen. Dat willen wij koppelen aan de situatie, dat het Corona-virus onder controle is. Het besluit tot uitstel is voor de leden van de organiserende werkgroep wederom uitermate teleurstellend is, gelet op de energie en de financiën die er tot nu toe in gestoken zijn. Maar helaas kunnen en willen we onder de huidige omstandigheden niet anders.

Gelukkig hebben we het initiatief genomen om samen met de redactie van de Wijkkrant de inwoners ook via een extra dikke en prachtige editie van de Wijkkrant Noord te informeren over de ontwikkelingen. Indien u die uitgave van de wijkkrant nog niet in uw bezit heeft, kunt u een exemplaar opvragen bij het mailadres toekomst@tilburg-noord.nl.

Ten slotte willen we de geïnteresseerde inwoners van Tilburg Noord, en vooral de jeugd, blijven aanspreken om actief hun bijdrage te (blijven) leveren aan de ontwikkelingen in Noord. Immers Tilburg-Noord draait om ons als bewoners. Wij zorgen ervoor dat het panorama van Tilburg-Noord met name wordt bepaald door de behoeften van de inwoners van Noord, daarbij ondersteund en gestimuleerd door, maar niet bepaald door beleidsmakers en/of politici.