De zon keert terug ……………

In de natuur kennen we warme en trieste dagen, kale bomen en velden vol bloemen, elk jaar weer. Als gemeenschap zitten we op dit moment in een moeilijke tijd. Door de lockdown voelen we ons opgesloten; erger nog, we ondervinden ziekte en verlies van geliefden, we verliezen ons werk en inkomen, onze kinderen kunnen niet naar school en raken gedemotiveerd. Maar toch…….de zon zal ook voor ons weer gaan schijnen. Dat neemt niet weg, dat we u graag wat suggesties meegeven voor de tijd dat hij nog achter de wolken schuilgaat. Voedselbank

Elke dinsdagochtend is de voedselbank aanwezig in De Ypelaer en komen zo’n honderd mensen hun pakket ophalen. Bent u door de corona-ontwikkelingen in financiële problemen geraakt of hebt u al langer een laag inkomen, dan is het misschien goed om na te laten kijken of u mogelijk ook in aanmerking komt voor een wekelijks bezoek aan de voedselbank. U hoeft zich niet te schamen. Iedereen kan door omstandigheden in de problemen komen. U kunt een afspraak maken met een van de sociaal werkers in De Ypelaer of De Symfonie. Zij kijken samen met u of u misschien gebruik kunt maken van de voedselbank. Er wordt een overzicht ingevuld van uw vaste inkomen en uitgaven om vervolgens te kijken wat u vrij te besteden overhoudt. Voor één persoon geldt dat hij/zij in aanmerking komt als dit bedrag lager is dan 230 euro, voor twee personen minder dan 325 euro, voor drie personen 420 euro, vier personen 515 euro. Zo is er een oplopende grens. U mag ook een beroep doen op het Verwijsspreekuur Ronde TafelHuis.

 

 

Samen jonge leerlingen helpen

Samen zouden we stil moeten staan bij de problemen van onze jeugd en hun ouders. We horen er regelmatig over in de media, maar realiseren ons misschien niet wat onder onze ogen vlakbij gebeurt. In verschillende delen van noord wonen grote gezinnen die vaak klein behuisd zijn. Korte lontjes die velen zo langzamerhand ervaren komen daar zeker ook voor, en leiden tot verstoorde relaties en stil verdriet. Gelukkig zijn de leerlingen van de basisscholen weer welkom op school, maar er zullen er velen zijn die een grote achterstand hebben opgelopen. Thuisonderwijs is moeilijk als je geen eigen rustig plekje hebt, of als er geen laptop of slechts één laptop voor vier kinderen is. Niet alle ouders kunnen hun kinderen helpen. Hebt u er wel eens bij stil gestaan dat u kinderen bij u in huis huiswerk kunt laten maken? En dat u daarbij af en toe een handje kunt helpen door als een echte opa of oma, tante of oom, voor juf of mijnheer te spelen?

De oudere jeugd bijstaan

De iets oudere jeugd is vaak nog thuis en moeilijker te helpen. Ze zoeken hun vertier buiten; houdt u hen voldoende in het vizier? Zij mogen hun studie niet opgeven, ook al raken ze gedemotiveerd. Ze moeten in een goede toekomst blijven geloven, ook al moeten ze een langere weg gaan. Het is bekend dat er depressies optreden. We hebben in Nederland goede hulpverleners, maar de wachtlijsten van de GGZ zijn ontzettend groot, zodat uw kinderen of uzelf te lang moeten wachten. Probeer dit te voorkomen door bijvoorbeeld een beroep te doen op het jongerenwerk van R-Newt; praat eerder met een klassendocent of mentor op de school. Wees ervan overtuigd dat de financiële gevolgen i.v.m. de studiefinanciering opgelost gaan worden. Op dit moment is het moeilijk een stageplaats te vinden. Kunt u daar als werkgever of manager iets aan doen door een plek aan te bieden of op uw werk te pleiten voor een stageplaats voor een jongere uit uw buurt? Kortom: houd moed, houd uw kinderen in de gaten, praat met hen, zoek zo nodig hulp, dan gaat ook voor u de zon weer schijnen.